دندانه تیغ اره نواری

Home   /   Post   /   10020

جنس بدنه در تیغ اره نواری بی متال از فولاد فنر و جنس دندانه ازفولاد HSS می باشد . که نوک دندانه ها کاملاً تیز هستند که به مرور کار، شعاع  تیزی نوک دندانه کم میشود که در صورت کند شدن امکان تیزکاری تیغ اره (در صورت وجود دندانه و نرسیدن دندانه به بدنه)وجود دارد.یکی از مهمترین موارد نیز آب بندی نمودن تیغ اره نواری است. برای درک بهتر این مطلب یک مداد تازه تیز شده را در نظر بگیرید که اگر در ابتدای نوشتن با فشارمعمولی باشد نوک مداد به سرعت شکسته میشود وباید فشار کمتر باشد.که همین اتفاق در ارتباط به تیغ اره نواری نیز صادق است که در ابتدا فشار و سرعت از حد معمول باید کمتر باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تیغ اره نواری در کانال کسمک عضو شوید.