تیغ اره نواری پروفیل بر

Home   /   Products   /   Details

تیغ اره نواری برش پروفیل

جنس بدنه : فولاد فنر

جنس دندانه : HSS m42

مناسب برای برش انواع پروفیل و لوله

زاویه دندانه طراحی شده جهت انواع مقاطع پروفیل و توخالی